Wij ontzorgen gemeenten van A tot Z
Ontzorging in bijstand
Tristo biedt werk en begeleiding aan statushouders, waardoor zij niet langer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Dit kan een positief effect hebben op de gemeente, omdat het de kosten voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen kan verminderen en het aantal mensen dat afhankelijk is van de bijstand kan verminderen.
Bieden van perspectief
Door werk en begeleiding te bieden aan statushouders, biedt Tristo hen perspectief op een betere toekomst. Dit kan een positief effect hebben op de gemeente, omdat het de integratie van statushouders kan bevorderen en kan bijdragen aan een meer diverse en inclusieve samenleving.
Bijdrage aan duurzaam ondernemen
Tristo biedt werkgelegenheid aan statushouders door middel van bijvoorbeeld assemblage- of sorteerwerk. Dit kan een positief effect hebben op de gemeente, omdat het de lokale economie kan stimuleren en kan bijdragen aan een duurzamere samenleving.
Bijdrage aan de sociale cohesie
Door werk en begeleiding te bieden aan statushouders, draagt Tristo bij aan de sociale cohesie in de gemeente. Dit kan een positief effect hebben op de gemeente, omdat het kan bijdragen aan een meer inclusieve en harmonieuze samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden en culturen met elkaar samenwerken en leven.

Een duurzame oplossing voor integratie van statushouders in uw gemeente

Tristo biedt werk en begeleiding aan statushouders met werkzaamheden zoals assemblage of sorteren. Door met Tristo samen te werken, kunt u bijdragen aan de integratie van statushouders in uw gemeente en tegelijkertijd de lokale economie stimuleren en bijdragen aan een duurzamere samenleving. Neem vandaag nog contact op met Tristo en ontdek de voordelen van deze unieke samenwerking.

Neem contact op
Tristo & Inclusion

Inclusie begint bij het bieden van kansen

Bij Tristo hechten we veel waarde aan inclusiviteit en diversiteit. We willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons en zichzelf kan zijn, ongeacht hun achtergrond of persoonlijke omstandigheden. Om dit te bereiken, creëren we een veilige en positieve werkomgeving waarin openheid en respect centraal staan. We zorgen ervoor dat onze medewerkers zich gewaardeerd voelen en geven hen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Ook bieden we ondersteuning en begeleiding waar nodig, zodat iedereen de kans krijgt om te groeien en te bloeien binnen ons bedrijf.

Eenheid in
diversiteit
Meer over ons

Bevorder een duurzamer en inclusiever regioklimaat.

Tristo is er voor statushouders die een nieuw leven willen opbouwen in Nederland. We bieden ondersteuning bij het vinden van werk, het leren van de Nederlandse taal en het opbouwen van een sociaal netwerk. Dit doen we door middel van verschillende activiteiten en programma's, waaronder trainingen, workshops en persoonlijke coaching.

Voor wie is Tristo?

Vragen of interesse?

Wilt u werk uitbesten, zoekt u werk of heeft u vragen voor een mogelijke samenwerking? We horen graag van u!

Neem contact op